uwaga-ważne-

ZASADY ZGŁASZANIA INTERWENCJI

Szanowni Państwo,
prosimy zgłaszać prośby o podjęcie interwencji wyłącznie
na nasz adres e – mailowy: biuro@otozlubliniec.pl, otoz.animals@interia.pl lub przez naszą stronę na Facebooku https://www.facebook.com/OTOZLubliniec/.

Można również wypełnić formularz na naszej stronie internetowej: www.otozlubliniec.pl w zakładce „kontakt” lub w Sklepie Zoologicznym Mariposa

Zgłoszenie powinno zawierać:
– Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (nigdy nie przekazujemy danych)
– Kontakt do osoby zgłaszającej (nr tel, adres email),
– Możliwie dokładny adres bytowania zwierząt,
– Informację jakich zwierząt dotyczy interwencja (gatunek, ilość),
– Opis kondycji i warunków bytowania zwierząt,
– Informacje dotyczące właściciela (np. dane osobowe, jeśli są znane),
– Jeśli jest to możliwe – dokumentację fotograficzną (!)

Prosimy pamiętać, że im bardziej szczegółowy i dokładny będzie podany przez Państwa opis kondycji i warunków bytowych zwierząt, tym łatwiej będzie nam adekwatnie zareagować.
Interwencje zgłaszane inną drogą niż wymieniona (w tym na facebooku) nie zostaną podjęte przez inspektorów OTOZ Animals.