ZASADY ZGŁASZANIA INTERWENCJI

Szanowni Państwo,
prosimy zgłaszać prośby o podjęcie interwencji wyłącznie:

-na nasz adres  mailowy: biuro@otozlubliniec.pl lub otoz.animals@interia.pl

-przez naszą stronę na Facebooku OTOZ „Animals” Inspektorat Lubliniec

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko osoby zgłaszającej (nigdy nie przekazujemy danych)
– kontakt do osoby zgłaszającej (nr tel, adres email),
– możliwie dokładny adres bytowania zwierząt,
– informację jakich zwierząt dotyczy interwencja (gatunek, ilość),
– opis kondycji i warunków bytowania zwierząt,
– informacje dotyczące właściciela (np. dane osobowe, jeśli są znane),
– Jjeśli jest to możliwe – dokumentację fotograficzną (!)

Prosimy pamiętać, że im bardziej szczegółowy i dokładny będzie podany przez Państwa opis kondycji i warunków bytowych zwierząt, tym łatwiej będzie nam adekwatnie zareagować.
Interwencje zgłaszane inną drogą niż wymienione powyżej nie zostaną podjęte przez inspektorów OTOZ Animals.