Inspektorem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, po przejściu dwudniowego szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.Wolontariuszem może zostać osoba dorosła lub nastoletnia młodzież za zgodą prawnych opiekunów.

OTOZ Animals Lubliniec tworzy dziesięciu inspektorów oraz kilku wolontariuszy.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem i razem z nami działać na rzecz zwierząt, wypełnić poniższy formularz:
KLIK
Jeśli natomiast czujesz, że chciałbyś pomagać konkretnie przy […]