Bąbel ostatnie chwile swojego życia spędził w hoteliku, tam również kochany i otoczony opieką odszedł.